ROGALAND OPEN

Rogaland Rasefjærfeklubb har gleden av i år igjen og invitere til Rogaland Openi Rogaland den 12.-14. November 2021. Utstillingen vil bli avholdt hall B på Forus TravbaneBjødnabeen 7, 4033 Stavanger. På Lørdagskvelden så vil vi arrangere middag  Scandic hotell for tilreisende utstillere og gjesterda vil det bli servert dagens 3 retter til kr. 425, her må vi ha påmelding til styret@rrfk.noinnen 30. Oktober. 

Overnatting kan bookes hos Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger på telefon 21614800 eller epost stavangerforus@scandichotels.com,

Oppgi kode: BEXP121121 innen 29. Oktober ved booking av rom for og få den avtalte prisen.

Enkeltrom kr. 890,- dobbeltrom kr. 1090,-

Sen utsjekk kl. 14.00, kr. 200 per rom.

Påmelding av dyr til RO2021@rrfk.no
Absolutt siste frist for påmelding er 31. Oktober 2021.

Påmeldingsgebyr og administrasjonsgebyr sendes til Rogaland Rasefjærfeklubb på kontonummer 3290.58.22550. Påmelding er gyldig først når gebyret er betalt.

Administrasjonsgebyr inkl. utstillingskatalog og inngang til utstillingen alle dager kr. 60,- pr. påmelding.

Utstillingsgebyr:Enkeltdyrkr. 50,- pr. dyr

Volieresamlingkr. 160,- pr. samling

Volieresamlinger skal bestå av 1,4 høns/dverghøns.

Annonsering i utstillingskatalogen eller standplass i hallen bestilles hos styret@rrfk.no og koster kr. 250,-for halvside og kr. 500,- for helside.

Utstillingen avholdes etter NRFFs gjeldende utstillings og premiereglement, og etter gjeldende veterinærbestemmelser. Alle utstillere utenfor Rogaland veterinærdistrikt må ha helseattest ikke eldre enn 7 dager, attesten skal fremvises før dyrene tas inn i utstillingshallenhusk at helseattesten skal ha stempel fra veterinær. Dyr med kalkbein, utøy eller tegn på sykdom vil bli avvist.

Kjøp og salg av dyr på utstillingen foregår på salgskontoret og det beregnes 
10 % avgift av salgssummen.

Rogaland Rasefjærfeklubb mottar med takk gavepremier til utstillingen.

Program for Rogaland Open 2021

Fredag 12. November

kl. 18.00-20.00 innsetting av dyr

Lørdag 13. November kl. 12.00-17.00  åpent for publikum

Søndag 14. November kl. 10.00-16.00 åpent for publikum

Premieutdelingkl. 15.30

Søndagen får ingen lov til og pakke ned dyr før etter kl. 16.00.  

Kafeen vil være åpen under hele utstillingen!

Vi håper at så mange som mulig vil stille ut dyr på denne utstillingen, slik at vi virkelig får vist publikum hva vi holder på med og selvfølgelig også vist fram resultatet av årets avl. Meld på mange dyr og ta deg en tur til Rogaland i November.

Eventuelle restriksjoner angående Coronapandemien vil bli overholdt i følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Vel møtt hilsen Rogaland Rasefjærfeklubb.

NYTT OM FUGLEINFLUENSA

Fra og med 23. mars 2021 er virkeområdet for «Portforbudforskriften» utvidet til å gjelde hele Norge! Dette er gjort etter anbefalinger av Veterinærinstituttet og Mattilsynet Region Nord. Dette skjer i forkant av det ventede fugletrekket nordover. Det er viktig å hindre smitte fra villfugler til våre tamfugler.

Derfor skal tamfugler holdes under tett tak eller innendørs. Drikkevann eller badevann skal ikke kunne bli smittet av avføring fra villfugler. Det er forbud mot ansamlinger av fjærfe som utstillinger og markeder. Følg med dersom du observerer døde eller syke villfugler og meld ifra til ditt lokale Mattilsynet.

 Det er nå funnet nye positive prøver på høypatogen fugleinfluensa fra følgende steder:

  • ·      en knoppsvane fra Holmenskjæret i Asker kommune i Viken
  • en knoppsvane fra Orre i Klepp kommune i Rogaland
  • ei grågås fra Risør kommune i Agder
  • ei kanadagås fra Østensjøvannet i Oslo kommune

Det ble i starten av mars påvist smitte ukjent gåseart i Sarpsborg og kanadagås i Indre Østfold.

Hold deg orientert ved å følge med på mattilsynet.no!

For NRFF

Jonas Løvaas Gjerstad

Fugleinfluensa

Her er noe info fra mattilsynet angående fugleinfluensa i norge, det er veldig viktig at alle med fjærfe holder seg oppdatert på dette og følger krav fra mattilsynet.

Koronavirus

På grunn av koronaviruset er vi nødt til også å avlyse den planlagte Egg å Hønsedagen.

Mvh Styret

Koronavirus

På grunn av smittefaren, så har vi valgt å avlyse medlemstreffet som skulle finne sted hos Ottar Hofset 21 mars.

Vi skal også ha Egg å Hønsedag 16 mai, foreløpig går denne som planlagt, vi tar en avgjørelse når det nærmer som vi gjennomfører dette.

Mvh Styret

Larver av svarte soldatfluer

Nå produseres det larver i Norge. Vi holder til i Åmøyhamn i Meløy kommune i Nordland og startet produksjonen i august 2019. Soldatfluelarver selges internasjonalt under en rekke forskjellige navn; Phonix larvae, Calci worms, BSF larvae m.fl.

Larvene er proteinrike og de inneholder mye kalsium. De er derfor et godt tilskudd til eggleggende fugler. Larvene har også et høyt innhold av kitin og laurinsyre. Begge er vist å ha en positiv effekt på dyrehelse.

Vi selger frosne og frysetørrede larver gjennom vår nettbutikk https://ecoprot.com. Vi ønsker også kontakt med bedrifter/foreninger som er interessert i å distribuere våre produkter.

Møre og Romsdal hobbyfjærfeklubb

ønsker velkommen til

Årsmøte 2020

Sted: Hos Sandra og Kjetil Uri, Døvingssida 280, 6210 Valldal    lørdag 8. februar kl. 12.30

AGENDA:

Konstituering – valg av møteleder/referent/tellekorps

Årsmelding 2018

Regnskap 2018 og orientering om klubbens økonomi

Styresaker. – Orientering til Årsmøtet

Saker fra medlemmene

Program 2020

Valg

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før årsmøtetidspunkt.

Forslag på nye styremedlemmer m.m. Ta kontakt med leder i valgkomiteen, Ottar Hofseth tlf. 404 71 401                                                                             

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

Ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet

 

                                Mvh. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb

 

Medlemstreff/Slaktekurs

     Lørdag 14. sept. Kl. 12.30

Sted: Hos Sandra og Kjetil Uri, Valldal

Vi inviterer til medlemstreff og slaktekurs hos Sandra og

Kjetil Uri, Døvingssida 280, 6210 Valldal

Vi vil vise hvordan fjærfe kan slaktes på en forsvarlig og

skånsom måte. Det er anledning til å ta med egne fugler

som skal slaktes. Her kan hver enkelt få praktisert

slaktingens kunst under veiledning av personer som gjort

dette mange ganger før, eller du kan vise andre hvordan

du selv gjør det.

Fjærfeslakting er enklere enn man skulle tro, og sommerens

overskudd av haner og andre fjærfe er en ressurs mer enn

ett problem. Dette er gourmetmat i særklasse. Vi vet jo stort

sett hva våre fugler har spist, hvordan de har levd og om de

er friske.

Til dere som har med fugler: Disse skal oppbevares i bilen

til de skal slaktes. Det er lurt å la fuglene faste den siste

natta de lever. Dette fordi at da er kroa/kråsen tom for mat,

tarmen likeså. Det blir da mindre søl og gørr, og ikke minst

mindre skadelige bakterier.

Slaktingens gang: Avliving, ribbing eller flåing, uttak av

innvoller/innmat, hva kan brukes av innmaten ?

Partering og mørning av kjøttet.

Til deg som vil praktisere slaktingens edle kunst. Ta med

redskap som kniv, event. saks og avbitertang.

Fjærfeentusiaster som ikke er medlemmer er også hjertelig

velkommen.

Ta på/med varmt tøy. Anbefaler at man har med støvler.

Andre saker på medlemstreffet:

-         Evaluering av klubbens deltagelse på Dyregod 2019.

-         Landsutstillinga i Tønsberg 16. -17. nov. 2019.

-         Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb 25 år.

Som et ledd i markeringa av 25 års jubileet skal Møre og

Romsdal Hobbyfjærfeklubb arrangere årets landsutstilling

sammen med Vestfold Hobbyfjærfeklubb. Flere fra klubben

blir med til Tønsberg, både med og uten fugler. Ønsker du

også å være med, ta kontakt.

-        Eventuelt

Sandra og Kjetil serverer varm mat og kaffe med noko attåt.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst.

Mvh.               Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb

Medlemstreff/dugnad

Medlemstreff i Batnfjorden lørdag 24. august kl. 12.00.

Her kommer vi til å gjøre klart og forberede oss til dyregod-dagane.

Egg og Hønsedag

Lørdag 25. mai arrangerer klubben "Egg og Hønsedag" på fjærfeplassen på Dyregodområdet i Batnfjorden. Mer info. senere. Mvh. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb

Møre og Romsdal hobbyfjærfeklubb ønsker velkommen til

       Årsmøte 2019

hos Gjøran Storsæther, Furuhaugen 17 - 6523 FREI,

(Kristiansund)  søndag 3. mars kl. 12.30.

AGENDA:

Velkommen/Konstituering

Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmelding 2018

Regnskap 2018 og orientering om klubbens økonomi

Styresaker. – Orientering til Årsmøtet

Dyregod-dagane 2019

Landsutstillinga 2019.

Saker fra medlemmene

Program 2019

Valg

Det vil bli servert varm mat, kaffe og kaker m..m.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før årsmøtetidspunkt.

Forslag på nye styremedlemmer m.m. Ta kontakt med leder i valgkomiteen, Øystein M. Sørheim tlf. 936 85 020 / mail adr.    oystein.sorheim@tussa.com

De som er på valg er Kjetil Uri, Frank H. Larsen, Lars M. Eidsvaag, Endre Romuld, Odd Arne Wiik.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

Ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet

                                Mvh. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb

-      STYRET –

Medlemstreff

På batnfjordsøra Lørdag 25.aug. Kl. 12.00

Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb skal tradisjonen tro delta med PR-stand og utstilling av fugler på Dyregod-dagane i Batnfjorden 30. aug, til 2. sept.

(For dere som ikke er så godt kjent på Nordmøre så er Batnfjordøra kommunesenteret i Gjemnes kommune, og ligger omtrent midt mellom Kristiansund og Molde. E-39 går gjennom Batnfjordsøra).

Dyregod-dagane er den største landbruksutstillinga i Midt-Norge, og hadde i 2017 mer enn 20 000 besøkende.

Som de fleste sikkert har fått med seg så fikk klubben økonomisk støtte av Dyregodadministrasjonen (SUS i Gjemnes) til å bygge nye bur samt å oppføre en gapahuk.

Det har allerede vært en del dugnadsaktivitet på plassen, og det meste er gjort, men litt arbeid står igjen. Vi har hele tiden prøvd å oppdatere dugnadsaktiviteten på klubbens facebookside.

På medlemstreffet lørdag 25. august skal vi prøve å få fullført dette arbeidet, og gjøre de nødvendige forberedelser til Dyregod 2018.

Dyregod blir i år arrangert for 10 gang, og klubben har deltatt på samtlige Dyregod-dager (takket være Torbjørn Ræstad).

Medlemstreff/Dugnadstreff lørdag 23. juni kl. 10.00 i Batnfjorden.

Hei !

Sender dere invitasjon til medlemstreff i Batnfjorden.                            

På programmet står bygging av nye bur (voliere) og oppgradering av ”Dyregod-plassen vår”.

Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb har deltatt på alle Dyregod-dagane, og i år arrangeres Dyregod for 10. gang. Burene som har stått på plassen i alle år har lenge vært moden for utskifting, og årsmøtet i klubben 18. feb. 2018 vedtok derfor å kontakte SUS i Gjemnes (Dyregod administrasjonen) om økonomisk støtte til innkjøp av materialer til nye bur, samt støtte til bygging av en gapahuk på området. Klubbens ”Dyregodgeneral”, Torbjørn Ræstad tok kontakt med SUS i Gjemnes, og vi fikk tilbakemelding om at vi måtte sende en søknad med kostnadsoverslag (budsjett) over hva det ville koste å skifte ut burene på plassen, og å bygge en gapahuk.                                                                                     

Etter ei befaring på området utarbeidet vi en søknad med kostnadsoverslag/budsjett, og sendte søknaden til SUS i Gjemnes. Etter 14. dager fikk vi svar om at søknaden var innvilget, og klubben fikk de midler det var søkt om.                          

Torbjørn Ræstad har på vegne av Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb hatt flere samtaler/møter med SUS i Gjemnes, og han har i tillegg tatt seg av det rent praktiske mht. innkjøp av de materialene vi trenger.                                

Vi som bor nærmest har allerede vært og ryddet på området, og demontert en del bur. Vi håper å få fjernet alle de gamle burene før lørdag 23. juni. (Se facebooksiden vår). Dersom noen vil delta på disse forberedelsene er det bare å si i fra.

De nye burene vil bli noe høyere enn de gamle og de får tak av såkalte overlysplater, slik at fuglene får beskyttelse for vær og vind, samtidig som det ikke hemmer innsynet.                                                                                    

Vi tenker oss også å bruke plassen/burene i andre sammen-henger som for eksempel til utstillinger, ”Egg og hønsedag” om våren eller markedsdager sammen med andre klubber og foreninger som f. eks. kaninklubber, tropefuglforeninger, hagelag (høns i hagen) m. fl. Flere forslag mottas med takk.  

De av dere som kan/vil delta på dugnad denne dagen må ta med verktøy som hammer, sag, drill, tommestokk, avbitertang og lignende. Anbefaler også at dere tar med nistepakke og noe å drikke.                                                                                                      

Vi har tar felles lunsj i det fri.                                                             

Dersom det er dårlig vær den dagen eller noen blir veldig sultne, så er det en ypperlig kafe’ på Batnfjordsøra.

Invitasjon til Landsutstilling

Rogaland Rasefjærfeklubb har gleden av i år igjen og invitere til Landsutstilling i Rogaland den 23.-25. November 2018. Utstillingen vil bli avholdt på Forus Travbane i hall B som vanlig. Forus ligger midt mellom Sandnes og Stavanger.

Påmelding til lu2018@rrfk.no.

Absolutt siste frist for påmelding er 28. Oktober 2018. 

Påmeldingsgebyr og administrasjonsgebyr sendes til Rogaland Rasefjærfeklubb på kontonummer 3290.58.22550. Påmelding er gyldig først når gebyret er betalt. Administrasjonsgebyr inkl. utstillingskatalog og inngang til utstillingen alle dager kr. 60,- pr. påmelding.

Utstillingsgebyr: Enkeltdyr kr. 50,- pr. dyr Stammesamling kr. 100,- pr. samling Volieresamling kr. 160,- pr. samling

Volieresamlinger skal bestå av 1,4 høns/dverghøns. Stammesamling skal bestå av 1,2 høns/dverghøns.

Annonsering i utstillingskatalogen eller standplass i hallen bestilles hos styret@rrfk.no og koster kr. 250,-for halvside og kr. 500,- for helside.

Utstillingen avholdes etter NRFFs gjeldende utstillings og premiereglement, og etter gjeldende veterinærbestemmelser. Alle utstillere utenfor Rogaland veterinærdistrikt må ha helseattest ikke eldre enn 7 dager, attesten skal fremvises før dyrene tas inn i utstillingshallen, husk at helseattesten skal ha stempel fra veterinær. Dyr med kalkbein, utøy eller tegn på sykdom vil bli avvist.

Kjøp og salg av dyr på utstillingen foregår på salgskontoret og det beregnes 10 % avgift av salgssummen.

Rogaland Rasefjærfeklubb mottar med takk gavepremier til utstillingen.Program for landsutstillingen 2018
Torsdag 22. November kl. 17.00-21.00 innsetting av dyr

Fredag 23. November kl. 08.00-17.00 dømming av dyr kl. 17.00-19.00 Åpent for utstillere Lørdag 24. November kl. 10.00-16.00 åpent for publikum

Lørdagskveld fra kl. 20.00 vil det bli avholdt stor jubileumsfest på Scandic Hotel siden Norsk Rasefjærfeforbund feirer 40-årsjubileum.

Søndag 25. November kl. 10.00-16.00 åpent for publikum Premieutdeling kl. 15.30

På Fredagen er hallen ikke åpen for noen andre enn utstillingskomite og dommere. Søndagen får ingen lov til og pakke ned dyr før etter kl. 16.00.

Kafeen vil være åpen under hele utstillingen.

Jubileumsfesten vil bli avholdt på Scandic Hotel Forus, som ligger rett ved siden av utstillingshallen. Middagen vil bestå av 3 retter til en pris av 415,- pr. person. Middag og drikke betales individuelt. Påmelding til styret@rrfk.no innen 17. November.

Overnatting kan tilbys på samme sted til følgende hyggelige priser.

Overnatting fra Torsdag-Søndag:

Overnatting i enkeltrom pris/rom/natt NOK 810,-

Overnatting i dobbeltrom pris/rom/natt NOK 1010,-

Overnatting bestilles direkte til hotellet på tlf. 21 61 48 00 eller på e-post stavangerforus@scandichotels.com, husk og si at det gjelder overnatting i forbindelse med landsutstilling og oppgi bookingkode BROG221118 for og få den oppgitte prisen.

Vi håper at så mange som mulig vil stille ut dyr på denne utstillingen, slik at vi virkelig får vist publikum hva vi holder på med og selvfølgelig også vist fram resultatet av årets avl. Meld på mange dyr og ta deg en tur til Rogaland i høst.

Vel møtt hilsen Rogaland Rasefjærfeklubb.

Årsmøte 2018

hos Gjøran Storsæther, Furuhaugen 17 - 6523 FREI, søndag 18. februar kl. 12.30.

AGENDA:

-Velkommen/Konstituering

-Årsmelding 2017

-Regnskap 2017 og orientering om klubbens økonomi

-Styresaker. – Orientering til Årsmøtet

-Saker fra medlemmene

-Program 2018

-Valg

Det vil bli servert varm mat, kaffe og kaker m..m.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før årsmøtetidspunkt.

Forslag på nye styremedlemmer m.m. Ta kontakt med leder i valgkomiteen, Nina Venaas tlf. 932 12 458.                                                                            

De som er på valg er Kjetil Uri, Gjøran Storsæther, Nina Venaas, Daghild Rånes og Øysten Markusson Sørheim.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

Ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet

Mvh. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb

-      STYRET –

Medlemstreff m/ Slaktekurs

      Lørdag 21. okt. kl. 12.30

      i Valldalen hos Sandra og Kjetil Uri

Vi inviterer til medlemstreff og slaktekurs hos Sandra og Kjetil Uri, Døvingssida 280 i Valldalen. Vi vil vise hvordan fjærfe kan slaktes på en forsvarlig og skånsom måte. Det er fint om deltagerne kan ta med noen av sine egne fugler som skal slaktes for å få praktisert slaktingens kunst under veiledning av personer som har gjort dette før, eller du kan vise andre hvordan du gjør det. Fjærfeslakt er enklere enn man skulle tro, og sommerens overskudd av haner og andre fjærfe er en ressurs, mer enn et problem. Dette er gourmetmat i særklasse. Vi vet jo hva våre fugler har spist, hvordan de har levd, og om de er friske. Til dere som har med fugler: Disse skal oppbevares i bilen til de skal slaktes. Det er lurt å la fuglene faste den siste natta de lever. Dette fordi at da er kråsen og kroa tom for mat, tarmen likeså. Det blir da mindre søl og gørr, og mindre bakterier.

Slaktingens gang: Avliving, ribbing/flåing, uttak av innvoller/innmat, hva kan brukes av innmat, partering og mørning av kjøttet.

Til deg som vil praktisere slaktingens edle kunst: Ta med redskap som skarp kniv, event. saks og avbitertang.

Sandra og Kjetil ordner med lokale.

Ta på/med varmt tøy. Anbefaler støvler.

Det blir servert varm mat (egen kokke innleid), kaffe, kaker m.m.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst

 

Mvh. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb

         Medlemstreff

(inkl. dugnad i forbindelse med Dyregod- dagane 2017).

               på batnfjordøra

        Lørdag 26.aug. Kl. 12.00

Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb skal også i år

delta med PR-stand og utstilling av fugler på Dyregod-

dagane i Batnfjorden 1. - 2 sept.

(For de som er ukjente på Nordmøre så er Batnfjordøra

kommunesenteret i Gjemnes kommune, og ligger midt

mellom Kristiansund og Molde. E-39 går gjennom

Batnfjordsøra).

Dyregod-dagane er den største landbruksutstillinga i

Midt-Norge, og hadde i 2016 mer enn 18000 besøkende).

 

På medlemstreffet lørdag 26. august skal vi gjøre de

nødvendige forberedelser til klubbens deltagelse på

Dyregod-dagane 2017.

Klubben har deltatt på alle Dyregod-dagane, og dette er

(etter som vi fant ut) det 9. året.

Vi har hele tiden hatt samme plass, og fått opparbeidet et

fint område med flere bur og dam til svømmefugler.

 

Dugnaden går ut på å sette i stand bur og rydde og pynte

området.

Vi møtes på plassen «vår» der vi alltid har vært.

Ta kontakt dersom du er ukjent.

 

P.S. Ta med verktøy som hammer, drill, sag, avbitertang

m.m.

 

Vi er også avhengig av at medlemmer kan stille med fugler,

og er tilstede på standen vår under arrangementet.

Derfor må vi fordele oppgaver, og få en oversikt over hvem

som kan stille med fugler. Vi ønsker flest mulig raser slik

at vi får profilert klubben vår skikkelig.

Vil du stille med fugler så ta kontakt med Torbjørn Ræstad,

tlf. 413 01 045 eller send e-post til torbj.raestad@live.no

 

Husk at fuglene må være friske og fri for uttøy.

Vi vil også i år stille ut egg fra forskjellige rasefjærferaser.

Oppfordrer alle som har mulighet til å ta med en liten eller

stor kartong med egg. Disse kan jo selges på søndag når

utstillinga er slutt.

 

Vi tar felles lunsj ute i det fri. Ta med mat, kaffe, drikke,

og gjerne en liten lotterigevinst.

 

Håper virkelig at mange av klubbens medlemmer har anledning

og lyst til å delta.

 

Vil du vite mer om Dyregod-dagane, ? Du finner info. på internet.

         Velkommen til Medlemstreff og Dyregod-dagane 2017.

                  Mvh. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb.

Årsmøteinnkalling

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb

ønsker velkommen til

Årsmøte 2017.

i Felleskjøpets lokaler i Molde (kantina 3.etg.)

Lørdag 11. feb. kl. 12.00

AGENDA:

* Velkommen /konstituering

* Årsmelding 2016

* Regnskap 2016 og klubbens økonomi

* Forandring av klubbens navn fra

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb til

Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb.

* Ny logo for klubben.

* Styresaker. Orientering til Årsmøtet.

* Oppdrettstur til Østlandet våren 2017.

* Fortsatt deltagelse på Dyregod-dagane ??

* Saker fra medlemmene

* Program 2017

* Valg

* Kaffe og noe å bite i

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før årsmøte- tidspunkt.

Forslag på nye styremedlemmer m.m. Ta kontakt med valgkomiteen v/ leder Sandra Maria Uri, mob. 951 01 754.

Ta gjerne med noe til kaffen og/eller en liten lotterigevinst.

Ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet.

Mvh. Styret i Møre og Romsdal RFK

Medlemstreff

lørdag 29. okt. kl. 12.30

hos Sandra og Kjetil Uri i valldal

Velkommen til Medlemstreff hos Sandra og Kjetil.

De bor på Bjørstad med veiadr. Døvingssida 280.

Ta av mot venstre/Trollstigen når du kommer til

Valldal sentrum. Da du kommer til en murkoloss av

ei bro som krysser elva skal du ikke kjøre over den,

men fortsette oppover veien på høgre side av elva.

Etter ca. 5 min. er du framme.

Vanskelig å finne fram ? Ring Sandra på tlf. 951 01 754

eller Kjetil tlf. 414 31 483.

 

DAGENS AGENDA

1. Vi ser på fuglene sammen med Kjetil og Sandra.

De har Hollandsk Dverg i mange forskjellige farger,

noen store høns, pluss Moskusand, Smålensgås

og Svanegås.

Kjetil vil presentere forskjellige fargevarianter av

Hollandske Dverge i utstillingsbur slik at vi kan få

studere dem bedre, og event. ta en amatørbedømming

av disse etter Standarden. Mange av fargene går også

igjen hos flere raser.

2. Oppdrettstur til Østlandet, fortrinnsvis til Vestfold, våren

2017. Leder i Vestfold Hobbyfjærfeklubb, Jonas Løvaas

Gjerstad har lovet oss et skikkelig opplegg der vi besøker

flere spennende oppdrettere. Håper mange kan bli med.

3. Registrering av de Norske fjærferasene. Norske Jærhøns,

Smålensgås og Norsk hvit gås. Dette i samarbeid med

Norsk Rasefjærfeforbund og Norsk Genressurssenter.

Håper på tilbakemelding fra de som har disse norske

rasene slik at det kan dokumenteres hvor mange opp-

drettere som har disse rasene, og hvor mange individ

som finnes i Møre og Romsdal.

4. Navnebytte på klubben vår. Forslag om å endre klubbens

navn fra Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb til Møre og

Romsdal Hobbyfjærfeklubb. Endelig vedtak må skje på

årsmøte i februar.

5. Landsutstillinga i Stavanger 11. og 12. november.

6. Lokalutstilling i Møre og Romsdal. Hva må til for å

få gjennomført ei lokalutstilling. . 7. Evaluering av Klubbens deltagelse på Dyregod-dagane

8. Eventuelt.

Ønsker alle hjertelig velkommen.

Ta gjerne med en liten lotterigevinst.

Nyeste kommentarer

17.01 | 17:21

Hei! Er det noen som kan skaffe meg noen halefjær fra påfugl? Løse fjær som naturlig faller av er glimrende. Skal brukes til fluebinding

30.06 | 08:34

Hei
Er det noen som har indisk løpeender for salg? Er interessert både i voksne, kyllinger og rugeegg.

13.02 | 16:35

Noen som har ruge egg av isabellafarget Brahma?

11.12 | 16:13

Hei noen her som har brakel /eller driver med de?

Del denne siden