Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb - 25 år

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb ble stiftet 14. mai 1994. Klubben skiftet navn til Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb i 2017.

Det hadde også tidligere vært forsøk på å starte en lokalklubb av Norsk Rasefjærfeforbund i Møre og Romsdal, men det ble med forsøkene.

På etterjulsvinteren i 1994 tok Einar Karlsen fra Gjemnes på Nordmøre kontakt med Elliot Bjørnli i Norsk Rasefjærfeforbund, og fikk oversendt medlemsliste over medlemmer i Møre og Romsdal. Mange medlemmene i fylket var direktemedlemmer, men flere på Nordmøre sto tilsluttet Trøndelag Rasefjærfeklubb. Det ble etter hvert dannet et interimstyre på tre personer, og arbeidet med å spore opp personer i Møre og Romsdal som event. kunne ha høns eller andre fjærfe, ble kontaktet. Det viste seg å være mange flere som hadde fjærfe enn noen var klar over. Dato for stiftelsesmøte ble bestemt, og invitasjon til møtet ble sendt ut til 82 personer samt annonser i flere aviser og på tekstTV i TV2. Einar Karlsen hadde på forhånd fått låne kantina hos Felleskjøpet i Molde til stiftelsesmøtet.

Einar Karlsen ble valgt til lokalklubbens første formann. Einar kom opprinnelig fra Østfold og kjente Elliot Bjørnli fra før av. Dette var til stor hjelp for den nystartede klubben. Norsk Rasefjærfeforbund bidro med kr. 1000,- i startstilskudd. Det første året hadde klubben 34 betalende medlemmer fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

I 1997 kom Sølvi Hansen inn i klubbens styre. Hun ble senere valgt som leder i Norsk Rasefjærfeforbund. I november samme år omkom klubbens leder Asbjørn Nordeide (33 år) og han kone Hege (32 år) i en tragisk bilulykke ved Biri. De etterlot seg tre mindreårige barn. Nestleder Jan T. Jemtegård overtok da som leder frem til årsmøtet i 1998.

Disse har vært ledere i klubben.

1994-1995: Einar Karlsen

1996:         Oddleif Resheim

1997:         Asbjørn Nordeid/Jan T. Jemtegård

1998-2008: Ottar Hofseth

2009:         Oddleif Resheim

2010:         Ottar Hofseth

2011:         Gjøran Storsæther

2012-2019: Kjetil Uri

I 1999 kom klubbens medlemsblad ”Møre-Fjøra” ut for første gang, men nå er ”Møre-Fjøra” historie. I 2019 er det ingen medlemmer lenger som trenger å få sendt informasjon fra klubben med A-post. Nå går all info. til medlemmene på e-post. Men tiden før internett og mail ble vanlig for de fleste var medlemsbladet ”Møre-Fjøra” en viktig del av klubbens virksomhet. ”Møre_Fjøra” kom ut med 5 eller 6 nummer i året, og inneholdt møte-innkallinger, møtereferat, oppdrettslister, annonser, artikler og historier om vår levende hobby. Klubben har i flere år nå hatt egen hjemmeside, www.mrrfk.com, og facebookside.     

Hvert år arrangerer klubben mellom 4 og 5 medlemsmøter/treff i tillegg til årsmøte. Til hvert  møte legges det opp til en aktuell agenda.  

Klubben har hatt en lokalutstilling med bedømming av fjærfe. Det var i 1996, og Jan T. Jemtegård var primus motor for denne utstillinga. Utstillinga var et samarbeid med Kaninavlslaget og Tropefuglforeninga i Møre og Romsdal, og ble holdt i en idrettshall på Vestnes. Utstillinga ble arrangert 12. og 13. oktober 1996 med ca. 130 påmeldte høns/dverghøns. Odd Wilson og Ole Larsen var dommere. Utstillingsburene ble lånt av Norsk Rasefjærfeforbund, og kom med båtfrakt fra Stavanger til Florø. Jan T. Jemtegård og tidligere medlem Magne Tøsse kjørte til Florø og hentet burene. Etter utstillinga på søndag ble burene pakket sammen og kjørt til Tønsberg av de samme to personene. Jeg mener at Jan T. betalte frakta av burene fra egen lomme. Litt av en dugnads-innsats, men Jan T. Jemtegård var en fjærfeentusiast som åndet og levde for fjærfe og utstillinger.                                              Senere kjøpte klubben inn en del bur selv.

Fra 2009 har klubben deltatt på landbruksmessa Dyregod-dagane i Batnfjorden (Gjemnes kommune på Nordmøre). Dyregod-dagane blir arrangert den første helga i sept. hvert år, og er  Midtnorges største landbruksmesse med ca. 20 000 besøkende. Her har klubben fast plass med en fin opparbeidet dam til svømmefugl, kyllinghus og for tiden 9 store fine voliere’(bur med tak).  I 2018 ble de gamle volierene skiftet ut, og klubbens medlemmer la ned ca. 250 dugnadstimer i den forbindelse. Også i år ble plassen rustet opp og nye voliere ble bygd.               Dyregod-dagane er et veldig bra arrangement for å vise frem forskjellige fjærferaser, og ikke minst drive PR for klubben og for vår levende hobby. Plassen på Dyregod kan klubben bruke så mye de ønsker, også resten av året. I mai 2019 arrangerte Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb Egg og Hønsedag der. Det ble en veldig vellykket dag med stor publikumstilstrømming.

I november 2019 skal Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb arrangere Landsutstilling for fjærfe sammen med Vestfold Hobbyfjærfeklubb i Tønsberg. Dette blir en jubileumsutstilling da Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb er 25 år og Vestfold hobbyfjærfeklubb er 40 år-

UTMERKELSER:                                                                                                                     

Æresmedlemmer i Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb.

Jan T. Jemtegård (1940-2005)

Oddleif E. Resheim

Ottar Hofseth                                                                                                                                     

Norsk Rasefjærfeforbunds gullnål pluss diplom.                                                                                                                               Ottar Hofseth  ble i 2018 tildelt Norsk Rasefjærfeforbunds gullnål pluss diplom for sitt arbeid for rasefjærfesaken gjennom mange år. Han var leder i lokalklubben i Møre og Romsdal i 12 år.

Norsk Rasefjærfeforbunds sølvnål  pluss diplom.                                                                                                             Per Steinar Myklebust, Jan T. Jemtegård, Oddleif Resheim, Torbjørn Ræstad, Sandra Uri, Kjetil Uri, Lars M. Eidsvaag og Gjøran Storsæther har mottatt Norsk Rasefjærfes sølvnål for sitt mangeårige arbeid og engasjement for rasefjærfesaken.

Flere medlemmer har deltatt på Norske Rasefjærfeforbund sin årlige Landsutstilling (LU). Per Steinar Myklebust er veteran i utstillings-sammenheng, og har deltatt på LU i mange år. Han stilte ut høns allerede på den første Landsutstillinga i 1978. Jan T. Jemtegård har deltatt på LU fra først på 1980-tallet og frem til han ble alvorlig syk. Han deltok med dyr siste gang på LU  i 2014.  Sandra Uri, Kjetil Uri, Maria Uri, Victoria Uri, Kjellrun Uri, Ottar Hofseth, Anders Storsæther Rogne og Gjøran Storsæther har også deltatt på flere Landsutstillinge, og de har mottatt mange utmerkelser og premier for sine fugler. Jan T. Jemtegård og Kjetil Uri stilte også ut Hollandsk dverg på Skandinavisk Rasefjerkræutstilling i Herning (Danmark) i 2003.

Møre og Romsdal hobbyfjærfeklubb har i alle år hatt en forholdsvis stor aktivitet, og et stabilt medlemstall. Klubben har i alle år hatt et kjempefint og positivt miljø, og dette har betydd mye for drifta og det engasjementet blant klubbens medlemmer. Uten felles innsats har det vært vanskelig å drive klubben. Takk til dere alle som har vært med og bidratt i klubbens  arbeid gjennom 25 år.

Nyeste kommentarer

17.01 | 17:21

Hei! Er det noen som kan skaffe meg noen halefjær fra påfugl? Løse fjær som naturlig faller av er glimrende. Skal brukes til fluebinding

30.06 | 08:34

Hei
Er det noen som har indisk løpeender for salg? Er interessert både i voksne, kyllinger og rugeegg.

13.02 | 16:35

Noen som har ruge egg av isabellafarget Brahma?

11.12 | 16:13

Hei noen her som har brakel /eller driver med de?

Del denne siden